זו כותרת שחורה עם אפקט לטרפרס

זו כותרת משנית גם שחורה ועם אפקט לטרפרס

זו פסקה שבה הטקסט יהיה בצהע אפור כהה.
אתם מוזמנים לשחק עם הקובץ CSS כדי לראות איך מה שתכתבו שם משפיע על המסמך הזה.

דוגמה לקישור

זה קישור לפוסט. הוא בצבע אדום

דוגמה לכפתור